Interesi djelovanja

Odvjetnik Goran Srebačić bavi se primarno svim vrstama pravnih postupaka i rješavanja pravnih problema iz područja građanskog prava (parničnog i izvanparničnog) i iz područja upravnog prava. Sekundarno se bavi i kaznenim pravom.

Iz područja građanskog prava najviše se bavi:

  • stvarnim pravom (vlasničkopravni odnosi i njihovo uređivanje u parničnom i izvanparničnom postupku),
  • zemljišnoknjižnim pravom (uknjižbe prava vlasništva, provedbe etažiranja te sve vrste rješavanja zemljišnoknjižnih stanja i odnosa),
  • obveznim i trgovačkim pravom (sastavljanje svih vrsta ugovora i uređivanje svih vrsta obveznopravnih odnosa u parničnom i izvanparničnom postupku),
  • radnim pravom,
  • ovršnim pravom te svim vrstama izvanparničnih postupaka.
  • Iz područja upravnog prava bavi se zastupanjem u svim vrstama upravnih postupaka i upravnih sporova. Iz područja kaznenog prava bavi se obranom okrivljenih i zastupanjem oštećenih u kaznenim postupcima.